/* priklad pr1_6.c kopirovanie znaku z klavesnice na obrazovku
podprogram copy + pocitanie znakov + texty */
#include <stdio.h>

int copy(void);

void main(void)
{
 printf("\nPocet nacitanych znakov:%d\n",copy());
}

int copy(void)
{
 char z;
 int pocet=0;

 printf("Zadaj znaky (koniec medzera a Enter):\n");
 while((z=getchar())!=' ')
 {
  pocet++;
  printf("\n%d. znak:%c",pocet,z);
  putchar(z);
 }
 if(z==' ')putchar(z);
 return(pocet);
}