/* priklad pr5_5.c   čítanie a tlač znakov pomocou while */
#include <stdio.h>

void main(void)
{
  int c;

  while((c = getchar()) < 'z')
  {
    if (c >= ' ') putchar(c);
  }
  printf("Koniec citania\n");
}