Úvod do programovania v jazyku C

Doc. Ing. Pavel Horovčák, CSc., Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc.

Táto on-line príručka vznikla v rámci riešenia výskumného projektu KEGA č. 112/97 "uniWWWerzita"

 1. Úvod
 2. Preprocesor jazyka C
 3. Premenné
 4. Lexikálne prvky jazyka
 5. Riadiace štruktúry
 6. Štandardný vstup a výstup
 7. Reťazce
 8. Súbory
 9. Smerníky
 10. Datové štruktúry
 11. Triedenie
 12. Terminálové funkcie (QNX)
 13. Doporučená literatúra

13 Doporučená literatúra.

 1. Hudec, B.: Programovací techniky, skriptum ČVUT, Praha, 1989.
 2. Knuth, D.E.: Iskusstvo programmirovania dlja EVM, t.3, Mir, Moskva, 1978.
 3. Richta, K., Brůha I.: Programovací jazyk C, skriptum ČVUT, Praha, 1991.
 4. Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava, 1988.