Igor Podlubny

Predložky On-line

Na týchto stránkach jednopísmenkové predložky a spojky (v, k, s, a, ...) nezostávajú na konci riadku, čo je v súlade s pravidlami slovenského pravopisu a zásadami slovenskej typografickej sadzby. Na ilustráciu uvediem niekoľko príkladov mojich dokumentov v slovenčine s uvedenou vlastnosťou:

Otvorte ktorýkoľvek z nich v akomkoľvek súčasnom prehliadači webových stránok (Opera, Mozilla, Netscape, Microsoft Internet Explorer, atď.) a skúste meniť šírku okna. Všimnite si, že jednopísmenkové predložky v nich skutočne nezostávajú na konci riadku.

Teraz však aj vy môžete mať stránky s touto vlastnosťou a tým prispieť k zvýšeniu typografickej úrovne slovenského internetu. Ponúkam vám na to nasledujúcu jednoduchú procedúru.


Ošetriť predložky a spojky v bežnom texte alebo (X)HTML

Krok 1. Vložte obyčajný text alebo zdrojový kód (X)HTML:


Krok 2. Prevezmite text s ošetrenými predložkami (kopírovaním):Zobraziť webovú stránku s ošetrenými predložkami:

Zadajte adresu web stránky:

Tu sú príklady adries stránok, ktoré môžete použiť na vkladanie do predchádzajúceho formuláru (skopírovať a vložiť):

A tu sú aj webové stránky niekoľkých novín: